Activiteiten en meedoen

Initiatieven of ideeën

De gemeente nodigt u uit om met initiatieven of ideeën te komen die bijdragen aan uw leefgenot en misschien niet helemaal binnen bestaande regels vallen. Het kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die de leefbaarheid in uw wijk of buurt vergroten:

  • de organisatie van een buurtfeest
  • het aanleggen van een moestuin voor de buurt
  • het opknappen van een speeltuin

Dus heeft u een idee of initiatief en wilt u hier graag over in gesprek met de gemeente? Neem dan contact op met uw wijkverbinder.