Activiteiten en meedoen

Initiatieven of ideeën

De gemeente nodigt u uit om met initiatieven of ideeën te komen die bijdragen aan uw leefgenot en misschien niet helemaal binnen bestaande regels vallen. Heeft u een idee? De gemeente denkt graag met u mee en vertelt u wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is zelfs een financiële bijdrage mogelijk.

Het kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die de leefbaarheid in uw wijk of buurt vergroten:

  • de organisatie van een buurtfeest
  • het aanleggen van een moestuin voor de buurt
  • het opknappen van een speeltuin

Maar bijvoorbeeld ook initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan:

  • het invullen van vrijkomende agrarische bebouwing met een nieuwe functie
  • het uitbreiden van een bedrijf
  • de nieuwbouw van een woning

Dus heeft u een idee of initiatief en wilt u hier graag over in gesprek met de gemeente? Vul dan het aanmeldformulier in. De gemeente neemt vervolgens binnen twee weken contact met u op.