De jeugdgezondheidszorg (jgz) is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen. Als ouder kunt u er terecht met al uw vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

U krijgt te maken met de jeugdgezondheidszorg in de vorm van het consultatiebureau. Later zien de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jgz uw kind op school.

Het consultatiebureau

Heeft u een baby, dreumes of peuter, dan krijgt u te maken met het consultatiebureau. In Kampen en IJsselmuiden vindt u het consultatiebureau bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Totdat uw kind 4 wordt kunt u met uw vragen terecht bij het consultatiebureau.

Inloop consultatiebureau

Inloopspreekuren voor jgz zijn op onderstaande tijden, ook tijdens schoolvakanties.

Kampen (Wederiklaan 56):
dinsdag 13.00 - 16.00 uur

IJsselmuiden (Laanzicht 13):
donderdag 8.30 - 10:00 uur

Over het consultatiebureau en het coronavirus

Kijk voor actuele informatie over je afspraak op het consultatiebureau en met de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland op www.ggdijsselland.nl.

Op school

Vanaf het 4e levensjaar verlopen de contacten met de jgz vooral via de school van uw kind. Er zijn 2 meet- en weegmomenten op school (rond het 5e en het 10e jaar). U krijgt hierover vooraf bericht.

De schoolverpleegkundige voert samen met de schoolarts en assistente taken van de jeugdgezondheidszorg uit op alle scholen. Heeft u als ouder vragen over gezondheid van uw kind (in de breedste zin van het woord)? Dan kunt u bij de schoolverpleegkundige terecht. Bijvoorbeeld met vragen over groei en ontwikkeling, eten, slapen en zindelijkheid. Maar ook met vragen over opvoeding, gedrag, pesten of bijvoorbeeld somberheid.

Ook voor middelbare scholieren zijn de schoolverpleegkundigen bereikbaar. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere in contact brengen met de schoolverpleegkundige.

Vaccinaties

Ook de basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt uw kind van de jgz-medewerkers. Heeft u de oproep hiervoor niet ontvangen, dan kunt u zelf contact opnemen.

Vergelijk hulpaanbod