Schoolmaatschappelijk werker

Ouders kunnen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat, zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld bij moeilijk gedrag, onzekerheid, angsten, pesten, eenzaamheid of sombere gedachten. Of ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, agressie of geweld.

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht. Bijvoorbeeld met vragen over pesten, onzekerheid, agressie, of drugs en alcohol. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere in contact brengen met de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker kan ook gesprekken voeren met het kind erbij. Uiteraard na toestemming van de ouders.

Vertrouwelijk

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en kunnen op school, thuis of op kantoor plaatsvinden. Contact met ouders zal altijd in overleg met de jongere worden gelegd.

Vergelijk hulpaanbod