Opleiding en inburgering

Nederlandse taal

Heeft u moeite met het invullen van formulieren, kinderen helpen met huiswerk of het lezen van de bijsluiter van medicijnen? U bent niet de enige. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid kan ervoor zorgen dat mensen verder achterop raken en in sommige gevallen zelfs in een sociaal isolement terecht komen.

Thuis oefenen

U wilt beter Nederlands leren. Door thuis te oefenen leert u sneller. Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de Nederlandse taal kunt oefenen. Kijk eens op:

Bibliotheek

Veel lezen helpt ook. Bibliotheken hebben vaak een speciale collectie met boeken in makkelijke taal. In de bibliotheek kunt u ook boeken lenen waaruit u Nederlands kunt leren. Verder zijn er leesclubs of leeskringen waar in een langzaam tempo wordt gelezen. Vraag daar eens naar bij uw bibliotheek.

Taalcursussen Nederlands

In Kampen zijn veel mogelijkheden om kosteloos uw Nederlandse taal te verbeteren. De gemeente werkt hierin samen met Welzijn Kampen, de Bibliotheek, het Taalpunt en W&L Taalschool.

Informele Taaltrajecten

Het Taalpunt is gevestigd in de Bibliotheek (in De Stadskazerne). Hier kunt u terecht om te kijken wat uw huidige taalniveau is. Ook kunt u er in gesprek gaan om te kijken wat voor traject het beste bij u past. De één wil bijvoorbeeld leren om een sollicitatiebrief te schrijven, terwijl de ander wil leren voorlezen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een Taalcafe voor groepslessen. Heeft u liever één-op-één begeleiding? Dat kan ook! Kijk voor meer informatie over het Taalpunt op de website van Bibliotheek Kampen.

Formeel traject

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Kampen middelen om formele taaltrajecten aan te bieden voor zijn inwoners. Dit wordt gedaan via de taalschool W&L. Kijk voor deze formele taaltrajecten eens op www.wenlopleidingen.nl.

Volwassenenonderwijs

Cursus Nederlands wordt vaak aangeboden via het volwassenenonderwijs.

Zie ook
Organisaties
Agenda