Vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart

Er bestaan speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn twee soorten parkeerkaarten voor gehandicapten.

  • De bestuurderskaart
  • De passagierskaart

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u langer dan zes maanden niet zelf kunt lopen. Dit geldt ook als u permanent in een rolstoel zit of een ernstige beperking heeft waardoor u niet kunt lopen.

De parkeerkaart kunt u aanvragen bij de gemeente. Voor een eerste aanvraag is altijd een medisch advies nodig. Aan de aanvraag en keuring zijn kosten verbonden. De gemeente bepaalt uiteindelijk of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij de gemeente als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart

De passagierskaart is er voor als u met anderen meerijdt. U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u ten minste een half jaar:

  • met een ander meerijdt
  • niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok
  • continu afhankelijk bent van de bestuurder

U moet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule.

Neem voor meer informatie contact op met de balie Inkomen en Zorg.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

  • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een blauw verkeersbord met daarop een witte P en een wit rolstoelsymbool.
  • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
  • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden.
  • In sommige gemeentes mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.