Vervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is (meer dan 6 kilometer van het woonadres). Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Voor meer informatie en het aanvragen gaat u naar de website van de gemeente.

Soort vervoer

Het kan zijn dat de gemeente vervoer voor uw kind regelt, bijvoorbeeld door middel van een taxibusje of schoolbus. De gemeente kan ook een vergoeding geven voor vervoerskosten, bijvoorbeeld voor halen en brengen met de auto of reizen met het openbaar vervoer. Het hangt van de situatie van uw kind af wat er mogelijk is.