Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger worden

Vrijwilligerscentrale

Bij de Vrijwilligerscentrale van Welzijn Kampen kunt u terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. Ook bemiddelt de Vrijwilligerscentrale voor mensen die op zoek zijn naar naar passend vrijwilligerswerk.

De Vrijwilligerscentrale heeft ook een online vacaturebank voor vrijwilligers.

Lukt het niet om via de online vacaturebank een passende vacature te vinden? Kijkt u dan eens op de Facebookpagina van de Vrijwilligerscentrale, of plaats uw aanbod/vraag op de sociale marktplaats WeHelpenKampen.

Vrijwilligerswerk via Present

Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om u als groep of individu in uw eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Dat kan eenmalig, op projectbasis, waardoor u met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook als uw groep zich op structurele basis voor een ander in Kampen wil inzetten kunt u zich aanmelden.

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Uw agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door de nauwe samenwerking van Present met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties heeft de organisatie ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren.

Present koppelt uw aanbod aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken worden de meest kwetsbare groepen van de samenleving bereikt. En omdat Present projecten wil organiseren die gebaseerd zijn op uw interesses, kennis en kunde selecteert Present hulpvragen waarbij uw inzet zinvol én effectief is.

Bij een organisatie naar keuze

Veel maatschappelijke organisaties draaien voor een deel op vrijwilligers. U kunt zich zelf aanmelden bij zo'n organisatie. Waarschijnlijk kent u er wel een aantal in uw buurt. Bijvoorbeeld:

  • het ziekenhuis
  • de school van uw kinderen
  • de bibliotheek
  • het buurthuis
  • een sportvereniging

Gericht vrijwilligerswerk zoeken

Weet u nog niet precies wat u zoekt, zet dan voor uzelf eens uw ideeën op een rijtje. En kijk ook naar wat haalbaar is. Dan kunt u vervolgens gerichter vrijwilligerswerk zoeken. Stel uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat voor soort werk vindt u leuk? Bijvoorbeeld buiten of binnen? Met uw handen werken of juist vooral praten? Zelfstandig aan het werk, met een groep, of 1 op 1? Werk waar u ervaring mee heeft of juist iets totaal anders?
  • Waar bent u goed in? Kunt u goed met mensen omgaan, bent u creatief, weet u veel van financiën en administratie, heeft u een rijbewijs?
  • Met wat voor mensen wilt u werken? Kinderen, mensen met een beperking, sporters, ouderen, zieken?
  • Hoeveel uur bent u per week beschikbaar? Zijn er ook momenten dat u niet kunt?
  • Kunt u en wilt u op vaste uren beschikbaar zijn, of deelt u uw tijd liever zelf in?

Praat er ook over met mensen in uw omgeving. Misschien kent u wel iemand die al vrijwilliger is en kunt u met diegene een keer meelopen om te kijken of dat werk ook iets voor u is. De Vrijwilligerscentrale kan u ook helpen bij het oriënteren op de mogelijkheden.

Lokale krant en huis-aan-huisbladen

Advertenties voor vrijwilligerswerk vindt u ook vaak in de lokale krant of in huis-aan-huisbladen.

Zie ook