Werk, geld en uitkering

Overleggen met uw werkgever over re-integratie

Wanneer u ziek bent of (deels) arbeidsongeschikt, bekijkt u met uw werkgever wat voor mogelijkheden er zijn om weer aan de slag te gaan.

Re-integratietraject

Uw werkgever is in principe verplicht u een re-integratietraject aan te bieden als u een tijdlang ziek bent geweest. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt terug naar uw oude baan, met eventueel wat aanpassingen.
  • Er is (tijdelijk) ander passend werk voor u.
  • Uw werkgever zorgt ervoor dat u bij een andere organisatie of een ander bedrijf passend werk krijgt.

Nagaan wat er mogelijk is

Bereid uzelf goed voor op een gesprek met uw werkgever door na te gaan wat voor werk in uw situatie nog mogelijk is. Misschien kunt u dezelfde functie houden met wat aanpassingen aan uw werkplek, uw werktijden of andere omstandigheden. Kijk in de cao welke regelingen er zijn of bespreek dat van te voren met iemand van de afdeling Personeelszaken. Hieronder noemen we enkele mogelijkheden.

Regelingen voor de werkgever

Voor aanpassingen aan uw werkplek kan uw werkgever gebruik maken van speciale regelingen en financiële voordelen via het UWV. Werkgevers weten niet altijd dat deze regelingen er zijn. Als u zich erin heeft verdiept, kunt u uw werkgever misschien op nieuwe ideeën brengen.

De regelhulp financieel cv is hier een handig hulpmiddel voor. U vult een aantal gegevens in en ziet meteen van welke regelingen uw werkgever gebruik kan maken. De regelhulp zet deze regelingen automatisch voor u in een brief. Deze brief is uw 'financieel CV', dat u aan uw werkgever kunt laten zien.

Aanpassingen uw werkplek

Aanpassingen kunnen bestaan uit: extra pauzes, aangepaste werktijden, voorzieningen op de werkplek, enzovoort. Dit zijn werkplekaanpassingen. Misschien is het ook mogelijk dat u (deels) thuis werkt.

Reiskosten

In een aantal gevallen kan de werkgever besluiten u een tegemoetkoming in de kosten te geven voor aangepast vervoer naar uw werk.

Omscholen naar een andere functie

Had u een functie waarin u vooral lichamelijk werk deed? Misschien is het dan mogelijk dat u zich laat omscholen of een cursus doet, waardoor u bij hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld kantoorwerk kunt gaan doen.

Ontslag

Lukt het niet om bij uw huidige werkgever passend werk te vinden dat u nog kunt doen? Dan zal uw werkgever het met u gaan hebben over ontslag.

Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever u ontslaan, als hij uw loon gedurende 2 jaar tijdens uw ziekte heeft doorbetaald.

U kunt er beter niet voor kiezen om ontslagen te worden met wederzijds goedvinden, ook al bent u het eens met het ontslag. U verliest dan mogelijk het recht op een WW-uitkering.