Wonen en huishouden

Huishoudelijke hulp en de verzorging van kinderen

Een huishouden met kinderen runnen is extra veel werk. Door taken slim te organiseren en op tijd hulp in te schakelen, kunt u de last verlichten.

Anderen inschakelen

Als u tijdelijk niet voor uw kinderen kunt zorgen, bijvoorbeeld omdat u ziek of overbelast bent, dan wordt verwacht dat uw partner of eventuele huisgenoten de zorg overnemen.

Heeft uw partner een baan, dan kan hij of zij wellicht zorgverlof nemen om toch voor de kinderen te kunnen zorgen. Kinderopvang kan ook helpen.

Lukt dat toch niet, dan kunt u anderen inschakelen om te helpen.

Buren, vrienden en familie

Veel kleine vormen van hulp kunnen een groot verschil maken. Misschien kunnen uw ouders een dagje op de kinderen passen, of wil de buurvrouw helpen met de was. Of u spreekt met een ander gezin af een dag per week voor elkaar te koken.

Oppas

U kunt ook denken aan een oppas die bij u thuis komt. De oppas let op de kinderen, maar kan ook een handje helpen in het huishouden. Bijvoorbeeld door te koken en te eten met de kinderen, en ze naar school of naar bed te brengen. Het is dan wel handig dat u duidelijk afspreekt wat de oppas in het huishouden doet.

U kunt bijvoorbeeld online zoeken naar een flexibele oppas in de buurt.

Gastouder

Een gastouder kan de kinderen opvangen in zijn of haar eigen huis. Een gediplomeerd gastouder neemt dan de zorg voor de kinderen over. Gastouders kunnen eventueel ook in het weekend, 's avonds en 's nachts opvang bieden.

Een gastouder is vaak flexibeler dan de reguliere kinderopvang.

Vrijwillige thuishulp

U kunt ook kijken of er bij u in de buurt misschien een vrijwilligersorganisatie is die thuishulp aanbiedt. Een vrijwilliger kan een handje helpen bij het koken, of even rustig kinderen voorlezen terwijl u de was ophangt. Meer informatie over het zoeken van een vrijwilliger? Kijk bij vrijwilliger nodig.

Particuliere thuishulp

U kunt altijd terecht bij thuiszorgorganisaties voor hulp, ook als u geen recht heeft op hulp via de Wmo. Ook kunt u kijken of u een zelfstandig werkende hulp kunt vinden. U betaalt de thuiszorg dan zelf.

In sommige gevallen kunt u deze kosten aftrekken van de belasting.

Professional organizing of opruimcoach

Heeft u vooral behoefte aan structuur en overzicht in uw dagelijks leven? Misschien kan een professional organizer uitkomst bieden. Deze biedt begeleiding bij het op orde brengen van uw huis, maar bijvoorbeeld ook uw planning, dagritme of administratie. U kunt de begeleiding ook krijgen vanuit de Wmo, wanneer u een indicatie heeft van de gemeente.

Huishoudelijke hulp

Is de zorg voor de kinderen u te veel? En kunt u onvoldoende hulp uit uw omgeving of van vrijwilligers krijgen? Dan kunt u misschien hulp krijgen via de gemeente. Hulp bij verzorging van kinderen kan in bepaalde omstandigheden onder Hulp bij het Huishouden vallen.

De thuishulp helpt u met de organisatie van uw huishouding. Hij of zij kan helpen bij eten geven en koken, boodschappen doen en lichamelijke verzorging van de kinderen. De thuishulp helpt u bovendien om uw huishouden zo in te richten, dat u het later weer zelf kan.

U kunt contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg van de gemeente Kampen. Samen met de Wmo-consulent bespreekt u wat u nog zelf kunt en waar u hulp bij nodig hebt. Vervolgens beoordeelt de Wmo-consulent of u in aanmerking komt voor ondersteuning bij de verzorging van uw kinderen.