Wonen en huishouden

Daklozenopvang

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het aanbod van daklozenopvang in de regio waar ook de gemeente Kampen onder valt.

Als u dakloos bent en nergens ander terecht kunt, dan kunt u binnen lopen bij de Herberg in Zwolle. Hier kunt u eten, douchen, slapen en uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken.

De opvang meldt u vervolgens aan bij de Centrale Toegang van GGD IJsselland. De Centrale Toegang toetst of u voldoet aan de voorwaarden voor opvang en adviseert bij vervolgtrajecten voor dak- en thuislozen.

Ook kunt u een postadres krijgen en een uitkering aanvragen. Of hulp bij het regelen van een medische behandeling, schulden of een woonplek.

Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.

Crisisopvang

Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Mensen die direct onderdak nodig hebben, kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Meer lezen over crisisopvang.

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen. Gaat u in de opvang wonen, dan vraagt de instelling hiervoor waarschijnlijk een vergoeding aan bij de gemeente. De opvang beheert dan ook uw financiën.

Uitkering

Misschien heeft u recht op een uitkering, zoals WW, Wajong of bijstand. Het is lastig om een uitkering aan te vragen als u geen vaste verblijfplaats heeft of als u niet staat ingeschreven bij een gemeente. Via de daklozenopvang kunt u een postadres regelen. Ze kunnen u daar ook helpen met het aanvragen van een uitkering.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Soms wonen mensen langer dan 1 jaar in de opvang. Maar uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.