Zorg en ondersteuning

Meldcode voor professionals

Voor professionals is er de wettelijke Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan helpt bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en hulpverleners om de juiste afwegingen te maken bij vermoedens en signalering van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om fysiek geweld, maar ook om psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Iedere organisatie of zelfstandig professional kan een eigen meldcode opstellen, maar altijd op basis van de vijf wettelijk verplichte stappen (PNG, 408,9 kB).

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Werkgevers in deze beroepsgroepen moeten de meldcode vaststellen en in gebruik nemen. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen hierbij, kunt u kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor professionals in de gemeente Kampen is de norm om melding te doen bij Veilig Thuis IJsselland als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.