Zorg en ondersteuning

Euthanasie

Heeft u te maken met ondraaglijk en uitzichtloos lijden, dan kan het zijn dat u nadenkt over het laten beëindigen van uw leven door een arts, ofwel euthanasie. Het kan heftig zijn om te praten over de dood. Maar het is voor u en uw naasten wel belangrijk om uw vragen, wensen en verwachtingen op tijd te bespreken. Met uw arts of specialist, en met de mensen die dicht bij u staan. Hieronder leest u wat u in ieder geval moet weten.

Wilsverklaring opstellen

In een wilsverklaring zet u op papier wat u wel of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Een euthanasieverzoek is een wilsverklaring. Ook een behandelverbod en niet-reanimeerverklaring zijn wilsverklaringen.

Het is belangrijk om uw wilsverklaring te bespreken met uw huisarts. Zo weet de arts precies wat u bedoelt.

Op Thuisarts.nl vindt u een overzicht van standaardwilsverklaringen.

Euthanasieverzoek

Alleen als u de keuze goed kunt overwegen, zelf de beslissing kunt nemen en uw eigen belangen goed kunt overdenken, kunt u een arts vragen om euthanasie te plegen. Dit heet het euthanasieverzoek.

De Euthanasiewet

De Euthanasiewet bepaalt dat de arts die euthanasie toepast niet strafbaar is. Hij moet echter wel zeer zorgvuldig te werk gaan. Dit staat beschreven in de zorgvuldigheidseisen.

De zorgvuldigheidseisen houden onder meer in dat de arts er zeker van is dat de patiënt het zelf wil en er goed over nagedacht heeft. Maar ook dat het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is.

De arts is het niet verplicht

De arts is niet verplicht om een euthanasieverzoek of een wilsverklaring uit te voeren.

Als een arts de euthanasie niet zelf wil uitvoeren, moet hij dit met de patiënt bespreken. Tijdens het gesprek moet de arts benoemen wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Bijvoorbeeld palliatieve zorg geven of een doorverwijzing naar een andere arts.