Zorg en ondersteuning

Eigen kracht

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen te ondersteunen die zich niet volledig op eigen kracht kunnen redden. Tijdens het keukentafelgesprek zult u de term 'eigen kracht' misschien te horen krijgen. In de wet gaat het ook over 'zelfredzaamheid' en 'participatie'. U leest hier meer over wat daarmee wordt bedoeld.

Eigen kracht

Eigen kracht is ieders vermogen om zijn eigen leven vorm te geven en problemen op te lossen.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe ze hun leven inrichten. Krijgt u problemen met zelfredzaamheid of participatie, dan verwacht de overheid dat u eerst uw 'eigen kracht' gebruikt om die problemen op te lossen.

Eigen kracht is dus heel breed. Het is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen, een goede zorgverzekering nemen, iemand zoeken die u helpt bij het huishouden, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Tijdens het keukentafelgesprek zal uw eigen kracht worden besproken. Neemt u de tips door voor een goede voorbereiding.

Eigen regie

Eigen regie betekent dat u zelf bepaalt hoe uw dagelijks leven eruit ziet. En hoe u goed kunt leven, ook als u een beperking of ziekte heeft.

Voor de zorg betekent het dat u zelf beslissingen kunt nemen over hoe de zorg georganiseerd wordt. Het uitgangspunt zijn úw wensen. Hoe wilt u leven? Hoe past de zorg of ondersteuning die u nodig heeft daarin? Wat wilt u zelf doen en wat laat u door anderen doen?

Het maken van een persoonlijk plan past goed bij eigen regie houden. Wilt u graag uw eigen beslissingen maken, maar heeft u daar wel advies of ondersteuning bij nodig, dan is cliëntondersteuning misschien wat voor u.

Zelfredzaamheid

U kunt mogelijk hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met zelfredzaamheid. Maar wanneer bent u zelfredzaam?

Volgens de wet is dat als u de dagelijkse dingen zelf kunt doen. Zoals uzelf aankleden, eten, boodschappen doen en koken. En dat u de huishoudelijke klussen kunt doen, zoals schoonmaken, wassen en onderhoud, maar ook uw administratie en uw geldzaken bijhouden.

Hoe u dit organiseert, hangt af van uw situatie. Misschien heeft u hulp nodig bij bepaalde dingen en kunt u dit zelf regelen. Als u dingen met hulp nog wel kan, bent u ook zelfredzaam.

Participatie

U kunt ook hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met participatie. Maar wat houdt dat in?

De wet legt participatie uit als: 'deelnemen aan het maatschappelijk verkeer'. Participeren betekent dus meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen, (vrijwilligers)werk te doen en contacten met anderen te onderhouden, zoals met vrienden, familie, buurtgenoten, klasgenoten of collega's.

Zie ook