Zorg en ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak kan dit met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Bijvoorbeeld met hulp van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke soorten ondersteuning vanuit de Wmo zijn:

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg van de gemeente. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij de balie Inkomen en Zorg, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de Wmo-consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen.

Verder wordt er gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, kan een medewerker van de balie Inkomen en Zorg met u meekijken om een passende oplossing te vinden vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp in het huishouden. Naar aanleiding van het keukentafelgesprek wordt in overleg met u besloten in welke vorm de voorziening wordt ingezet.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning maximaal €19 per maand. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van dit maximumbedrag.

Wel mag de gemeente de eigen bijdrage verlagen. Sommige gemeenten bepalen bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen minder of helemaal geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Adviesraad MO

In Kampen is een Adviesraad MO actief. De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is het vaste overlegorgaan van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg, dak- en thuislozen en participatie.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via de balie Inkomen en Zorg.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Zie ook