Zorg en ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of willen aanvragen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn. Het doel is dat u weer zelf verder kunt.

Aanvragen

In de gemeente Kampen kunt u voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij MEE. Dit is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • samen met u beslissen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek, informeren over wet- en regelgeving, of helpen bij het regelen van hulp. Een cliëntondersteuner kan ook advies geven en bemiddelen bij klachten of problemen met een zorg- of uitkeringsinstantie.

Wlz

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning naast MEE en Zorgbelang Overijssel ook terecht bij Wlz clientondersteuning. Zij geven ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.

Zie ook