Zorgen voor een ander

Mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger van een inwoner uit de gemeente Kampen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Deze waardering bestaat uit verschillende activiteiten op de Dag van de Mantelzorg, een fleurige attentie en een financiële waardering van € 100,-.

Financiële mantelzorgwaardering

Van 1 tot en met 31 oktober kunnen mantelzorgers de financiële mantelzorgwaardering, een bedrag van 100 euro, aanvragen bij de gemeente Kampen via het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

Mantelzorgers die in het jaar voorafgaand aan deze periode langer dan drie maanden, meer dan 8 uur per week, op onbetaalde basis zorg hebben verleend, komen hiervoor in aanmerking. De persoon aan wie de zorg wordt verleend, moet woonachtig zijn in de gemeente Kampen.

Aanmelden kan digitaal via Steunpunt Mantelzorg. Papieren aanvraagformulieren liggen gedurende de maand oktober bij het stadhuis en aan de balie bij Welzijn Kampen, Burgwal 45 te Kampen.

Dag van de Mantelzorg

Verder organiseert het Steunpunt Mantelzorg de activiteiten rond de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg (10 november). Meer informatie vindt u op de website van Steunpunt Mantelzorg.

Fleurige attentie

Mantelzorger ben je het hele jaar door en niet alleen rond de Dag van de Mantelzorg. Als blijk van waardering ontvangen alle volwassen mantelzorgers die in de gemeente Kampen wonen én staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg eens per jaar een fleurige attentie. Jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar, woonachtig in Kampen en ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg ontvangen eveneens eens per jaar een attentie.

Steunpunt Mantelzorg Kampen

Bent u mantelzorger? Dan kunt u zich gratis inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen via deze link of 038-4691500.

Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen ontvangen tijdig informatie over de financiële mantelzorgwaardering en de Dag van de Mantelzorg. Ondersteuning, advies, cursussen, informatieavonden en ander aanbod zijn gratis.