Zorgen voor een ander

Informatie en advies voor mantelzorgers

Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg Kampen

Met vragen over de zorg die u verleent, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg in Kampen. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over de regelgeving, of op zoek bent naar tijdelijke vervanging (respijtzorg).

Wilt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten? Dan kunt u eens langs gaan bij de maandelijkse koffieochtend voor mantelzorgers.

Ouderenadviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

U kunt bij uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door het steunpunt mantelzorg in uw gemeente. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg voor meer informatie.

Informatie bij de balie Inkomen en Zorg

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg om uw situatie te bespreken; de Wmo-consulent zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Zie ook