Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg kan worden gegeven door een vrijwilliger of door professionele zorgverleners.

Zelf respijtzorg regelen

Respijtzorg kan hulp zijn van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen, of mee te gaan ergens naartoe.

Vervangende mantelzorg van een vrijwilliger kunt u zelf proberen te regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere vrijwilligersorganisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij verschillende organisaties voor mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning bij het regelen van respijtzorg. Sommige organisaties hebben zelf een netwerk van vrijwilligers die kunnen helpen.

Als u er de financiƫle mogelijkheid voor heeft, kunt u zelf ook betaalde respijtzorg inschakelen. U bent dan niet afhankelijk van uw netwerk of van vrijwilligers.

Hieronder vindt u een aantal websites die u kunnen helpen geschikte respijtzorg te vinden:

Respijtzorg regelen via de gemeente

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij de balie Inkomen en Zorg of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. U kunt wel contact opnemen met de balie Inkomen en Zorg om een organisatie te vinden die vrijwillige hulp biedt.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw persoonsgebonden budget (pgb), als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg

Mantelzorg Besteedt u veel tijd en energie aan de zorg voor een...

Mantelzorgondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een...

WlzClientondersteuning.nl

Gratis onafhankelijke clientondersteuning voor iedereen met een...

Logeeropvang

Logeerhuis

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Logeerhuis

Stichting RAK

Koraal 288265RSKAMPEN

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod