Kamperkompas.nl is de sociale kaart van Kampen en omgeving. U vindt hier een overzicht van lokale organisaties en hun dienstverlening, die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, zoals wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente Kampen.

Onderdelen van de website

Deze website bestaat uit 2 onderdelen: informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden door de organisaties zelf ingevoerd en gecontroleerd.

De sociale kaart

Een groot aantal organisaties uit de gemeente heeft informatie beschikbaar gesteld in de sociale kaart G!DS. Die informatie is verwerkt in deze website. Bibliotheek Kampen zorgt ervoor dat de informatie op deze website komt en wordt bijgehouden. U kunt uw organisatie aanmelden voor de sociale kaart via het aanmeldformulier.

De teksten

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van de gemeente Kampen. Het doel van de teksten is om iedereen zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en te ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De inhoud van de teksten is gebaseerd op informatie van professionele instanties en andere betrouwbare bronnen, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, het UWV, brancheverenigingen en kennis- en thema-instituten.

Elkander beheert de teksten doorlopend. Wijzigingen slaan we meteen op. We streven continu naar het up-to-date houden van de teksten en er worden eventueel nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Teksten van Opvoedinformatie Nederland

De teksten over opvoeden en opgroeien zijn afkomstig van Opvoedinformatie Nederland, een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opvoedinformatie Nederland werkt onder de vlag van het Nederlands Jeugdinstituut.

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders. Opvoedinformatie Nederland laat de tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend toetsen aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals.

Opvoedinformatie Nederland beheert de teksten doorlopend.

Teksten van Stimulansz

De teksten over het onderwerp Werk en Inkomen worden beheerd door Stimulansz in samenwerking met Elkander. Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk met grote deskundigheid op het gebied van werken inkomen en het sociaal domein. De teksten van Stimulansz worden minimaal 2 keer per jaar bijgewerkt; zo nodig vaker.

Teksten van gemeente Kampen

Op deze website staat ook informatie die is geschreven en wordt onderhouden door gemeente Kampen. De gemeente controleert deze informatie jaarlijks en voegt zo nodig nieuwe informatie toe.

Websiteleverancier

Elkander

De Mudden 18
9747 AW Groningen
T: 050-2110950
W: www.elkander.nl
M: info@elkander.nl

Vergelijk hulpaanbod