Opvoeding en gezin

Ik als ouder

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden. U voedt niet alleen uw kind op. Uw relatie verandert. Als u een baan hebt, moet u de zorg voor uw kind combineren met uw werk. U vraagt zich af hoe u uw sociale contacten kunt bijhouden en u moet uw financiële zaken regelen. U hebt een eigen volwassen leven.

Wat betekent het ouderschap voor u als moeder(s) en voor u als vader(s)?

Omgaan met goedbedoeld advies

Vanuit de samenleving krijgt u veel goedbedoelde opvoedadviezen. Deze adviezen zijn zeer verschillend. Het gaat daarbij vooral over wat u in uw rol als opvoeder allemaal zou moeten kunnen en moet doen.

Tijd voor uzelf

De vraag wat u als ouder nodig hebt om u goed te voelen, wordt zelden gesteld. Aandacht voor hoe u zich voelt is wel belangrijk. Als u namelijk goed in uw vel zit, heeft dit een positieve invloed op uw manier van opvoeden en de ontwikkeling van uw kinderen. Aandacht voor uw eigen welzijn is daarom ook nodig.

Uw relatie verandert

Er gebeurt en verandert veel als u eenmaal kinderen hebt. Een grote verandering is de relatie die u met uw partner hebt. Ineens bent u een gezin en staat u voor de opdracht samen op te voeden. Ook de sociale contacten met familie en vrienden veranderen.

Onzekerheid

Als ouder voelt u zich regelmatig onzeker. Dat is niet vreemd. Onderzoek laat zien dat ouders zich vooral onzeker voelen als ze voor het eerst ouder worden en als hun kind in de puberteit zit. Ouder bent u niet, maar wordt u. Iedere fase van ouderschap roept weer nieuwe vragen en onzekerheden op. Het is een levenslang proces waarop u niet wordt voorbereid.

U bent niet de enige

Alle ouders voelen zich wel eens onzeker en angstig. Dit zijn gevoelens die ouders delen. Het is belangrijk dat u met andere mensen praat over uw gevoelens, gedachten en moeilijke situaties. U kunt elkaars ervaringen gebruiken en elkaar steunen. Als ouders dit doen, voelen ze zich vaak minder eenzaam en stressvol en hebben zij het gevoel de opvoeding beter aan te kunnen.

Steun tijdens de opvoeding

Steun uit uw omgeving bij het opvoeden en het ouderschap wordt belangrijk. Dit helpt u om een goede ouder te zijn. Als u merkt dat uw directe omgeving niet voldoende steun kan bieden, is het belangrijk dat u andere hulp zoekt. Praat dan met de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Keurmerk

Bron: Ik als ouder