Opvoeding en gezin

Problemen in het gezin

Opvoeden is leuk, maar niet altijd makkelijk. Het is daarom goed dat u steun zoekt als u problemen tegenkomt. Ook kan het zijn dat u zelf problemen hebt, waardoor het verzorgen of opvoeden niet goed gaat. Door hulp te zoeken helpt u uzelf en uw kinderen.

Praten over problemen

Praat over uw problemen met een familielid of een vriend(in). Het helpt om met andere ouders uit te wisselen waar u tegenaan loopt. U kunt uw verhaal vertellen en het kan goede tips opleveren.

Hulp bij opvoeden

U kunt ook praten met de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kijken samen met u welke steun en hulp mogelijk is. Bijvoorbeeld advies bij een opvoedingsspreekuur, een oudercursus of doorverwijzing naar een andere instelling. Zij helpen u ook als u een kind met een beperking hebt.

Hulp bij uw problemen

Soms gaat het niet zozeer over het opvoeden maar om problemen met uzelf die invloed hebben op uw ouderschap en de rol van uw kinderen. Bijvoorbeeld als u psychische problemen hebt, of verslaafd bent of schulden hebt. Praat hierover met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen.

Geweld of misbruik

Is er sprake van kindermishandeling, huiselijk geweld of incest in een gezin dan kunnen ouders en omstanders contact opnemen met Veilig Thuis: 0800-2000.

Voogdij

Soms zijn de problemen zodanig dat de ouders de verzorging en opvoeding van de kinderen niet (meer) aan kunnen en de rechter de kinderen onder toezicht stelt of uithuisplaatst. Als een ouder overlijdt kan voogdij regelen nodig zijn.

Een ouder in de gevangenis

Als uw (ex)partner in de gevangenis zit, betekent dit dat uw kind een periode zijn vader of moeder heel weinig ziet. Op Infovoorjou.nl staan tips en adviezen hoe uw kind hier het beste mee om kan gaan. Voor meer informatie of voor hulp en advies kunt u bellen met Exodus.nl (071-5161950).

 

Keurmerk

Bron: Problemen in het gezin