Opvoeding en gezin

Werk en kinderen

Het is vaak een hele uitdaging om de opvoeding en zorg voor uw kind te combineren met uw werk of uw studie.

Planning werk en gezin

Een baan geeft u de mogelijkheid om uzelf te ontwikkelen, u hebt sociale contacten met collega's en klanten en u hebt een inkomen. Maar het combineren van uw werk en gezin vraagt om een goede planning. U moet veel regelen en op elkaar afstemmen, zoals uw werktijden, maar ook de kinderopvang en het huishouden.

Maak tijd voor uzelf

Werken en kinderen opvoeden is niet altijd even makkelijk. Probeer u niet schuldig te voelen als het één ten koste gaat van het ander. Maak een goede onderlinge taakverdeling en maak tijd voor uzelf. U moet tenslotte ook weer eens opladen.

Werk en gezin combineren

Om werk en kinderen goed te kunnen combineren, gaan sommige ouders parttime werken. Soms is tijdelijk verlof een goede oplossing. Als u werk het toelaat, kan het ook stress schelen om af en toe thuis te kunnen werken.

Voordelen van thuis werken

Als u thuis werkt, kunt u uw werk makkelijker combineren met de zorg voor uw kind(eren). Als uw kind thuiskomt van school, bent u zelf thuis om het op te vangen. U hoeft uw kind dan bijvoorbeeld niet naar de (buitenschoolse) opvang te laten gaan.

Nadelen van thuis werken

Een nadeel kan zijn dat u minder contact met collega’s hebt en minder binding met het bedrijf. Ook hebt u thuis een goede werkplek nodig. Sommige mensen zijn thuis snel afgeleid. Anderen doen thuis juist meer.

 

Keurmerk

Bron: Werk en kinderen