Werk, geld en uitkering

Participatieplaats

Heeft u een uitkering, maar is een gewone baan nog net een stapje te ver voor u? Dan is een participatieplaats misschien iets voor u. Een participatieplaats is een eenvoudige baan voor mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet (bijstand, IOAZ of IOAW). U krijgt geen salaris voor het werk. De gemeente betaalt uw uitkering gewoon door.

Wennen aan werk

Op de participatieplaats kunt u wennen aan het werk en werkervaring opdoen.

Eenvoudig werk

Het werk op een participatieplaats is eenvoudig. Het mag geen werk zijn waarvoor u eigenlijk een normaal salaris zou moeten krijgen. U kunt het werk op de participatieplaats soms combineren met een cursus of opleiding.

Tijdelijk werk

Het werk op een participatieplaats is tijdelijk. U kunt het hooguit een paar jaar doen. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk een gewone baan krijgt, of een re-integratietraject.

De gemeente beslist

De consulent Werk en Inkomen beslist of u op een participatieplaats gaat werken. Als u weigert, kan uw uitkering worden verlaagd. U kunt een beloning (een 'premie') krijgen als u goed meewerkt.
U kunt ook zelf om een participatieplaats vragen, maar de gemeente is niet verplicht om u een plaats te geven.

Zie ook