Werk, geld en uitkering

Kinderopvang tijdens re-integratie

Volgt u een re-integratietraject? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Sociaal-medische indicatie (SMI)

Ook als u of uw partner niet werkt, maar door lichamelijke, psychische of sociale problemen niet voldoende voor uw kind(eren) kan zorgen, kunt u van de gemeente een bijdrage krijgen voor kinderopvang. U moet dan een sociaal-medische indicatie (SMI) hebben. Deze indicatie kunt u aanvragen bij onder meer de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Gemeente en UWV

Betaalt de gemeente of UWV mee aan de kosten voor kinderopvang? Geef dit door aan de Belastingdienst. U krijgt dan minder kinderopvangtoeslag.

Wat betaalt u zelf?

De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij de gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kan de gemeente u waarschijnlijk wel helpen met het vinden van een opvangplaats.

Zie ook