Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering van de gemeente die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn. U kunt bijvoorbeeld coachinggesprekken, een opleiding of cursus of een participatieplaats krijgen, of begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf.

De hulp verschilt per gemeente. De gemeente mag zelf bepalen welke hulp ze geeft. Voor jongeren is er meestal een apart traject.
Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt de gemeente samen met u welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode van 4 weken niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. Er staat ook in wat de gemeente van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan. Het kan ook een tijdelijke baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente tijdelijk uw uitkering verlagen.