Werk, geld en uitkering

Wat is een tegenprestatie?

Als u een bijstandsuitkering heeft, kan de gemeente u vragen om een tegenprestatie te doen. Dit is een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit. Hoeveel tijd u in de tegenprestatie moet steken, is afhankelijk van het soort werk. Dat verschilt van een paar uur per week tot 20 uur per week. En dit voor een periode van enkele weken tot enkele maanden. De tegenprestatie hoeft niet te bestaan uit activiteiten waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot. Maar de activiteiten mogen uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten..

Wat voor werk?

Een tegenprestatie kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

  • Voorlezen op school
  • Mensen helpen bij hun belastingaangifte
  • Een festival organiseren
  • Taalmaatje zijn: iemand helpen met Nederlands leren
  • Scheidsrechter zijn bij de lokale voetbalclub
  • Als respijtzorger iemand opvangen
  • Klussen en opruimen in de speeltuin

Een tegenprestatie mag geen werk zijn dat normaal gesproken betaald zou worden gedaan. Het is vaak werk dat anders niet zou zijn uitgevoerd.

Een voorstel doen

De gemeente organiseert de tegenprestatie en kijkt welk werk u zou kunnen doen. Het wordt vaak gewaardeerd als u zelf met een voorstel komt. Zo kunt u werk doen dat bij u past, en dat u leuk vindt. Wat uiteindelijk uw tegenprestatie wordt, beslist de gemeente.

Tegenprestatie vinden

Misschien heeft u iets aan de volgende tips om zelf een tegenprestatie te zoeken:

  • Een tegenprestatie kunt u vaak doen via vrijwilligersorganisaties in de buurt.
  • U kunt ook eens kijken naar websites die vraag- en aanbod van vrijwillige klussen bij elkaar brengen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Als u al vrijwilligerswerk doet, kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan dan namelijk al als tegenprestatie gelden. Ook mantelzorg kan een tegenprestatie zijn. Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij de gemeente of dit als tegenprestatie geldt.

Zie ook