Werk, geld en uitkering

Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking

Studiefinanciering of Wtos is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

Wie heeft er recht op?

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos);
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • En u bent niet in staat om met werk voldoende bij te verdienen.

De gemeente bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag, hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per jaar krijgt uitgekeerd.

Zie ook